overskrift

 

Velkommen

Om barnehagen

Foreldre

Aktiviteter

Planer

Kontakt oss

 

Hunnsveien 27
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 46 67
post@trollhaugen-bhg.no

Link: Gjøvik kommune

Velkommen til oss!

Vi er en "liten" 2-avdelings barnehage med god plass både ute og inne. Utelekeplassen vår er en stor og gammel hage med trær og busker. Der har vi en flott bakke å ake i, en stor sandkasse og lekeapparater. Inne har vi 180 kvadratmeter å boltre oss på. De store flotte arealene, både ute og inne, gir plass til mye lek, fantasi og fysisk aktivitet.

Med 25-30 barn er vi store nok til at alle finner venner og små nok til at alle har nærhet og oversikt.
Alle kjenner alle = trygghet, tillit og trivsel.

I tillegg jobber vi mye med:Akebakken

  • Lek/fantasi, drama
  • Fysisk aktivitet ute og inne
  • Musikk

I Trollhaugen mener vi å gi barna både plass og tid til å velge egne aktiviteter, sine egne lekekamerater og sine egne arbeidsmåter. Dette er et sted de skal få være seg selv. Samtidig er det viktig at barna opplever og forstår konsekvensene av egen aktivitet: klatrer jeg høyt kan jeg falle ned, slår jeg andre blir de lei seg, sager jeg må jeg være forsiktig, skjenker jeg melk bør jeg kunne drikke den opp.
Det er gjennom egne erfaringer barna lærer best. 

Lekeplass 
 

Visjonen:
                  T - trivsel
                  R - respekt
                  O- omsorg
                  L - lek
                  L - læring


 


  Link til Kunnskapsdepartementet:Velkommen til barnehagen

Inventum Øst AS 2011