Lurvelegg

Lurvelegg er avdelingen for de minste barna, fra 0 til 3 år.

De minste har behov for ro og plass til sin lek og har sin egen base. På Lurvelegg legger vi stor vekt på trygghet og omsorg. Barna skal kjenne seg trygge, få nok oppmerksomhet og voksenkontakt. De voksne sitter mye på gulvet sammen med barna slik at alle har et fang å krype opp i.

Lurvelegg har samlingsstund rett etter frokost, da synger vi, leser en bok, øver dikt og regler eller er fysisk aktive. Mat er viktig for de små og en dag i uka lager vi salat, middag eller baker.