overskrift

 

Velkommen

Om barnehagen

Foreldre

Aktiviteter

Planer

Kontakt oss

 

Hunnsveien 27
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 46 67
post@trollhaugen-
bhg.no

Link: Gjøvik kommune

Aktiviteter


Lek er viktig. Barna blir kjent med seg selv og sine muligheter, bearbeider virkelige opplevelser og fantasier. God lek gir trygghet. Nye impulser til lek, aktivitet og læring gir barnehagen gjennom ulike tilbud:

 

Daglig:

PLINGESTUND er etter første lekeperiode. Alle samles og et barn teller hvor mange vi er i dag. Informasjon om dagen gis og de største barna får tildelt ansvarsoppgaver, kalt "jobber. Rydding blir på denne måten mer "lystbetont".

SAMLINGSSTUND kommer på Dovregubben etter mat, og vi fordeler oss ofte i mindre grupper etter alder eller interesse. Her tar vi opp måndens tema; samtaler, leser og synger.
På Lurvelegg har vi sammlingstund kl.09.00.

ta_marianne

Gjennom året:

BLI-KJENT: Ved barnehagens oppstart på høsten gjelder det å
"bli-kjent"; med hverandre
og barnehagens rutiner og
miljø, turer i skogen og nærmiljøet.

TRAFIKK: 5-åringene øver seg til å bli tryggere/flinkere i trafikken før de begynner på skolen. Det blir turer til byen på gangfelt, fortau, lyskryss, vi lytter, ser og tester reflekser.

ta_marianneMUSIKK, NATUR OG FYSISK AKTIVITET: Dette er områder som barnehagen fordyper seg i perioder. Musikk er sang- og spillglede. Natur blir ut å være nysjerrig på fysiske prosesser rundt oss. Fysisk aktivitet er et program for allsidig bruk av kroppen.
 
EVENTYR OG TROLL
: I oktober/november har vi troll- og eventyrperiode. Vi synger trollsanger, leser, dramatiserer og snakker om troll. Alle i
Dovregubben syr sin egen trolldrakt. På trollfesten er vi alle troll. Da kommer også gamletrollet i
Dovregubbens Hall, som blir med oss å danse
trolldansen.
ta_marianne
JUL: Er adventsstunder med julesanger, julebøker, jule-evangeliet, laging av julegaver og vi henter eget juletre. 13. desember har vi Lucia-fest. Vi inviterer foreldre til kaffe, nystekte lussekatter og underholdning. En annen dag leker vi nisser, kler oss i rødt og synger, dramatiserer og koser oss med grøt, og 
kanskje kommer også den "ordentlige" nissen på besøk. Juletrefesten er rett etter jul, en hyggekveld med juletregang og underholdning av barna.

VINTEREN:
Vinteren gir oss mange muligheter til å komme oss ut. Vi går ukentlig på ski og skøyter når snø og været tillater det.

BARN I ANDRE LAND: Vi tar for oss et spesielt land/område ute i verden som vi fordyper oss i. Vi blir kjent med en annen kultur, sanger, mat og lignende. Vi erfarer at mye kan være godt og fint selv om det er annerledes. Perioden avsluttes med karneval.

PÅSKE: Vi lager påskepynt, synger enkle påskesanger og blir kjent med påskefortellingen. Vi lager til påskefrokost for foreldre. Vi følger våren som våkner opp etter en lang vinter.

DYRENE I SKOGEN OG PÅ GÅRDEN: Vi blir kjent med våre mest vanlige husdyr, drar på gårdsbesøk der vi hilser på dyrene. Og hvilke dyr lever i skogen.


Mange av disse aktivitetene passer mest for de store på Dovregubben, og de minste på Lurvelegg deltar på sitt nivå eller har andre bedre tilpassede tilbud innen for emne. De liker f.eks. å bake og lage mat.

 

Inventum Øst AS 2011