overskrift

 

Velkommen

Om barnehagen

Foreldre

Aktiviteter

Planer

Kontakt oss

 

Hunnsveien 27
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 46 67 post@trollhaugen-
bhg.no

Link: Gjøvik kommune

Foreldrenes side

Vi har en god dialog med foreldre og prioriterer foreldrekontakt. Det er ved bringing og henting foreldre og personalet kan få den viktige dagligkontakten. Det kan være beskjeder: hvem henter, trøtt fordi det ble sent i går, en spesiell opplevelse eller lignende. Motsatt kan dere få høre mer om dagen i barnehagen, noe spesielt som har hendt, osv.

Grunnleggende for hverdagskvaliteten er samarbeidet
som oppnås mellom hjem og barnehage

 

Hjemmebesøk:

Før er nytt barn begynner i barnehagen, vil 2 ansatte komme på besøk til de nye barna. Dette er et lite hilse-på-besøk som vi har erfart gjør overgangen mellom hjem og barnehage trygg og god både for barn og voksne.

 

Arrangementer: Påskefrokost

I løpet av barnehageåret blir foreldrene invitert til:

  • Foreldrekaffe
  • Lucia-feiring
  • Juletrefest
  • Påskefrokost
  • Sommeravslutning

Med hensyn til personvern tilates ikke filming ved slike arrangementer. Foto er greit.


 


Inventum Øst AS 2011