overskrift

 

Velkommen

Om barnehagen

Foreldre

Aktiviteter

Planer

Kontakt oss

 

Hunnsveien 27
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 46 67
post@trollhaugen-bhg.no

Link: Gjøvik kommune

Om Trollhaugen Barnehage

Trollhaugen barnehage ble stiftet i 1972. Den het den gang Lærernes barnehage. Med årene har vi vokst og fornyet oss. I dag er Trollhaugen barnehage foreldreeid og drives som en stiftelse. Barnehagen har to avdelinger med plass til 25-30 barn i alderen 1-6 år. Avd. kalles Dovregubben(de store) og Lurvelegg (de små).

Dagsrytme i Trollhaugen barnehage:

Dovregubben: Lurvelegg:
Kl. 07.30: Barnehagen åpner Kl. 07.30: Barnehagen åpner
Kl. 08.00: Frokost/frilek Kl. 08.00: Frokost
Kl. 10.45: Plingestund/rydding Kl. 09.00: Samlingstund
Kl. 11.30: Mat Kl. 11.30: Mat
Kl. 12.30: Samlingsstund Kl. 12.30: Soving
Kl. 13.30: Frilek ute Kl. 13.30: Frilek ute
Kl. 15.00: Mat/frilek Kl. 15.00: Mat/frilek
Kl. 16.30: Barnehagen stenger Kl. 16.30: Barnehagen stenger


Åpningstider og ferier:
Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til 16.30. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt 4 ukers sommerlukking, og det er stengt i romjula og i dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Vi har 5 planleggingsdager i året.

Priser:

 • skurHel plass kr. 2330,-.
  Andre plasstørrelser kan også søkes.
 • Det betales for 10 eller 11 mnd. (etter eget valg/ behov)
 • Søskenmoderasjon er 30%.
 • Mat: 100 kr pr. mnd.  

Barna i Trollhaugen barnehage er forsikret hele døgnet så lenge de går i barnehagen. Forsikringen omfatter ulykke som barna kan bli rammet av.


Bemanning:
AnsatteVi er 7 voksne som arbeider her, mange med lang fartstid i barnehage.
Alle ansatte har lovbestemt taushetsplikt.

 • 1 førskolelærer/styrer i 100% stilling.
 • 1 førskolelærer/pedagogisk leder i 100% stilling.
 • 1 førskolelærer i 100% stilling. 
 • 3 fagarbeidere i 100% stillinger.
 • 1 assistent i 50% stilling.

 

 

Inventum Øst AS 2011