overskrift

 

Velkommen

Om barnehagen

Foreldre

Aktiviteter

Planer

Kontakt oss

 

Hunnsveien 27
2819 Gjøvik
Tlf: 61 17 46 67
post@trollhaugen-bhg.no

Link: Gjøvik kommune

Om Trollhaugen Barnehage

Trollhaugen barnehage ble stiftet i 1972. Den het den gang Lærernes barnehage. Med årene har vi vokst og fornyet oss. I dag er Trollhaugen barnehage foreldreeid og drives som en stiftelse. Barnehagen har to avdelinger med plass til 25-30 barn i alderen 1-6 år. Avd. kalles Dovregubben(de store) og Lurvelegg (de små).

Dagsrytme i Trollhaugen barnehage:

Dovregubben: Lurvelegg:
Kl. 07.30: Barnehagen åpner Kl. 07.30: Barnehagen åpner
Kl. 08.00: Frokost/frilek Kl. 08.00: Frokost
Kl. 10.45: Plingestund/rydding Kl. 09.00: Samlingstund
Kl. 11.30: Mat Kl. 11.30: Mat
Kl. 12.30: Samlingsstund Kl. 12.30: Soving
Kl. 13.30: Frilek ute Kl. 13.30: Frilek ute
Kl. 15.00: Mat/frilek Kl. 15.00: Mat/frilek
Kl. 16.30: Barnehagen stenger Kl. 16.30: Barnehagen stenger


Åpningstider og ferier:
Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til 16.30. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt 4 ukers sommerlukking, og det er stengt i romjula og i dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Vi har 5 planleggingsdager i året.

Priser:

  • skurHel plass kr. 2910,-.
  • Mat: 200 kr pr. mnd.  

Barna i Trollhaugen barnehage er forsikret hele døgnet så lenge de går i barnehagen. Forsikringen omfatter ulykke som barna kan bli rammet av.


Bemanning:

  • 1 styrer/ barnehagelærer 100%
  • 2 ped.ledere/ barnehagelærere 100%
  • 4 barne/ungdomsarbeidere 100%
  • 1 lærling 100%

 

 

Inventum Øst AS 2011